На фокус

Кръгла маса „Металургичните предприятия и индустрия в България”

 |  Прочетено: 572  | 

Проведе се Кръгла маса „Металургичните предприятия и индустрия в България” организирана от НТС по МДГМ, съорганизатори  ХТМУ, МГУ, БАМИ, БГД. Поздравления отправиха: г-н Ц. Вутов – Председател на НТС - МДГМ, г-н А. Петров - Председател на БАМИ,   г-н Н. Вълканов – Председател на БМГК, както и ректорите на двата университета. Участниците се запознаха с постиженията на металургичната индустрия, с развитието на водещи фирми от сектора – Стомана Индъстри, София Мед, Аурубис България, Рефран, Алкомет. От ХТМУ запознаха присъстващите с нови разработки за подобряване на металургичните процеси.