На фокус

Представители на българската базова индустрия проведоха едно от значимите събития за развитието на Европейската промишленост в рамките на българското председателство на Съвета на ЕС

 |  Прочетено: 901  | 

Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ), Българската камара на химическата промишленост (БКХП) и Българската федерация на индустриалните енергийни консуматори (БФИЕК) организираха едно от най-важните мероприятия за индустрията в рамките на Председателството - Конференцията „Иновации за конкурентоспособност. Базовите индустрии - двигател за растеж”.
Присъстваха делегациите, участващи в заседанието на Неформален Съвет по конкурентоспособност на ЕС, предвидено за 1 и 2 февруари 2018 г., както и представители на Европейската комисия, депутати, представители на бизнеса.
Конференцията се откри от Министъра на икономиката г-н Емил Караниколов, приветствено слово отправи и г-н Ерик Мамер, Директор „Конкурентоспособност и Европейски семестър“ на Европейската комисия. Презентатори в събитието бяха Генералните директори на европейските браншови организации – Европейския съвет по химическа промишленост (CEFIC), Европейската асоциация по стомана (Eurofer), Европейската асоциация на цветни метали (Eurometaux) и Международната федерация на индустриалните енергийни консуматори (IFIEC).
Темите на конференцията бяха посветени на политиките на ЕС и приоритетите на българското председателство, които оказват влияние върху конкурентоспособността на индустрията:
- Цифрова икономика, високотехнологични процеси и вериги на стойността;
- Кръгла икономика, инвестиции в нови продукти и устойчиво развити;
Водещи български компании представиха върхови постижения и най-добри практики при производството на черни, цветни метали и химически продукти.
Конференцията завърши със заключителен документ, който ще бъде представен като база за дискусиите по индустриалната политика на ЕС на министрите на икономиката от държавите-членки на ЕС по време на Неформалния съвет по конкурентоспособност.