На фокус

Бизнесът също е отговорен за условията на живот в България

 |  Прочетено: 134

Интервю с Фикрет Индже за специалното издание на в. „Труд“, посветено на празника на град Шумен

-Г-н Индже, навлизате в 20-та година на управлението на най-големия алуминиев комбинат на Балканите. За това време какво показва равносметката ви, постигнахте ли амбициите си за развитието на "Алокомет"-Шумен?

- Когато преди близо 20 години поехме управлението на „Алкомет“ си поставихме цели, които тогава може би са изглеждали твърде оптимистични. Равносметката сега показва, че производството на компанията, след нейната приватизация, се е увеличило над 10 пъти, като през 2017 год. надхвърлиха 67 хил. тона. Много се промени и произвеждания продуктов микс и то в посока на сложни и завършени продукти. Инвестициите, които направихме през годините, надхвърлиха 120 млн. евро. Те са продиктувани от пазарните изисквания и динамично променящата се бизнес среда.

 Управленската ни философия е, че само по този начин компанията ще бъде винаги адекватна на динамично променящите се пазарни изисквания.  Изключително важен елемент за успеха ни има екипът от професионалисти, работещи при нас. 

- Преди година, в едно трудно за бизнеса време, започнахте инвестиция за близо 70 млн.лв. в нов цех и технологично оборудване. Кога ще я реализирате и какво да очакват партньорите ви?

- Първият етап предвиждаме да завърши през септември като пуснем в експлоатация преса за производство на специални алуминиеви профили от ново високотехнологично поколение. До края на годината ще завършим и втория етап от инвестиционната програма с монтирането на нов студеновалцов стан за валцоване на ленти и прилежащите му съоръжения. С това дружеството ще разшири продуктовия си асортимент, задоволявайки нови потребности на строителството, хранително-вкусовата промишленост, автомобилостроенето.

След завършване на пълната инвестиционна програма се очаква общия обем на продукцията да нарасне с минимум 35% при запазване на нивата на рентабилност. 

-През април се състоя Българо-турски бизнес форум в Истанбул с участие на министрите на икономиката на двете страни. Българо-турската индурстриална камара, на която сте председател, беше сред организаторите. Как преценявате резултатите от форума?

- Такъв форум, на това ниво, не беше организиран от много години. От българска страна взеха участие няколко държавни институции като Агенцията за инвестиции, Агенцията за насърчаване на малкия и средния бизнес, Държавната компания „Индустриални зони“ и др. Това подсказва сериозния ангажимент на държавата за развитие на двустранните отношения.

Горд съм, че и ние като Камара участваме в този процес. От юни м.г. до сега сме провели 6 големи българско-турски бизнес форума – 4 в България и 2 в Турция. Този процес ще продължи и занапред. Целта ни е една – да обясним предимствата да се инвестира в България и да успеем да превлечем тук качествени инвеститори. 

- В словото си на форума в Истанбул сте обявил, че вече е свършило времето, в което турските инвеститори идваха в България, заради евтината работна ръка, сега желаещите да правят бизнес трябва да предлагат достойно заплащане. Как се прие това? 

- Когато казвам качествени инвеститори, имам предвид точно това. Тези, които имат намерения да правят бизнес тук, трябва да имат нагласата за достойно заплащане труда на хората. На България не трябва да се гледа като място с евтина работна ръка. Трябва да се предлага и сериозен социален пакет на работниците. Тогава няма да има проблеми с намирането на работна ръка. В България работна ръка има, но тя трябва да получава достойно трудово възнаграждение. Поне тази философия ние отстояваме в „Алкомет“, това опитваме да внушаваме и на двустранните бизнес форуми като Камара. 

-От години "Алкомет" е дарител N1 в региона, а през 2017 г. дарените средства възлизат на над 380 000 лв. Кого подкрепихте и успявате ли да внушите същата социална отговорност и на други работодатели?

- Подкрепяли сме и ще продължим да отделяме внимание на социално значими проекти в сферата на културата, здравеопазването, спорта. Стремим се да помагаме на хора в нужда и да окажем съпричастност. Ние споделяме виждането, че бизнесът също носи своите отговорности за качеството на живот в един град. По-добър бизнес, по-добър живот.  Радостно е, че с всяка година расте броя на работодателите, които доказват съпричастността си към града в който живеем и работим, надявам се това да продължи и в бъдеще.  

-От тази учебна година Професионалната гимназия по механотехника "Христо Ботев" в Шумен ще предлага обучение по специалност „Металургия на цветните метали“. Тя се възражда след дългогодишно прекъсване по инициатива на "Алкомет". Как ще привлечете и стимулирате бъдещи металурзи?

 Бъдещето на всяка компания е свързано с младите хора. С всяка следваща година се засилват болезнено потребностите от технически и инженерни кадри, жизнено необходими за развитието на индустрията. За да преодолеем „глада“ за средни технически специалисти, се налага сами да осигуряваме обучение за работниците си, което е свързано с много производствени неудобства и загуба на време. Силно подкрепяме идеята за разкриване на обучение по специалностите „Металургия на цветните метали“ и „Електрообзавеждане  на производството“ – друга специалност, по която гимназията предлага прием от тази година. Пазарът на труда вече почти не предлага кадри, запознати с тези материи. Ще ви дам пример - през 2017 г. в нашето предприятие от назначените над 100 души със средно образование, само 40 са завършили техническа специалност.

Насочили сме повече ресурс и усилия за възстановяване на паралелката по Цветна металургия, която на практика ще обезпечи нуждата ни от кадри за основните производствени звена на „Алкомет“.

На прага сме на изпълнението на сериозна инвестиционна програма, която ще увеличи обемите и качеството на произвежданата продукция, а това ще бъде възможно само с млади технически и инженерни кадри, които трябва да подготвим.

Надяваме се да мотивираме и привлечем младите хора в изучаването на цветната металургия, предлагайки им гарантирана и добре платена реализация. А разкриването на тези специалности ще осигури в дългосрочен план  резерв от квалифициран технологичен персонал не само за нашата компания.