• СТОМАНА ИНДЪСТРИ 

  • АУРУБИС БЪЛГАРИЯ 

  •  КЦМ 

     

     

  • АЛКОМЕТ 

  • ОГНЯНОВО - К 

БАМИ

Българска асоциация на металургичната индустрия

Асоциацията е сдружение с нестопанска цел, в което членуват работодатели, български и чуждестранни юридически и физически лица, извършващи дейности в областта на металургичната индустрия

Информационен календар

Информационен календар на БАМИ за мeсец септември 2018 г.

Изтегли
Архив

Сертификати за произход